Uitnodiging Vergadering St. Haarlemmermeerse Bosmanege

Hierbij nodig ik u uit voor de (uitgestelde) jaarvergadering, voor het jaar 2017, van het Algemeen Bestuur van de Haarlemmermeerse Bos Manege.

Stukken t.b.v. de jaarvergadering worden op een later tijdstip aan u toegezonden en komen ook ter inzage te liggen in de kantine.

Stichting HBM – Notulen jaarvergadering 7-11-2016 Stichting HBM – Uitnodiging bestuursvergadering 9 april 2018

Stichting HBM – Uitnodiging bestuursvergadering 9 april 2018