Uitnodiging ALV op maandag 23 april as.

De Algemene voorjaars ledenvergadering van de Paardensportvereniging

Haarlemmermeer zal worden gehouden op maandag 23 april 2018, aanvang

20.30 uur, in de Haarlemmermeerse Bosmanege.

Als je nog een onderwerp wilt toevoegen aan de agenda, geef dat dan vóór 8

april 2018 door per email (secretaris@haarlemmermeerruiters.nl).

We hopen op jullie aanwezigheid.

Notulen najaarsvergadering 2017 Uitnodiging ALV 23 april 2018

Notulen najaarsvergadering 2017