Reserveringsformulier

Reserveringen  voor men- en spring combinaties  en afhuren voor privégebruik, dienen de datum en tijd dat zij gaan rijden altijd maximaal een week van te voren aan te geven in de agenda op de website (agenda bakbezetting). De te reserveren tijd is maximaal 2 uur, daarna dient de bak weer 1 uur beschikbaar te zijn voor andere ruiters.

Het gebruik van springmateriaal is alleen toegestaan bij aanwezigheid van 2 personen, waaronder een gekwalificeerde instructeur. Er mogen maximaal 4 hindernissen neergezet worden, bestaande uit balken en gewone staanders, geen vleugels! De gebruiker is aansprakelijk voor schade aan het hindernismateriaal en dient de schade direct te melden bij het bestuur.

Voor reserveringen kan er gemaild worden naar secretaris@haarlemmermeerruiters.nl. Noteer hierin je naam, de datum, begintijd en eindtijd.